ESPECIALISTES EN L’ÈXIT

GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA

 • Assessorament i consultoria.
 • Estudi de viabilitat (despeses vs. ingressos).
 • Actualització i control constant del pressupost.
 • Facturació, pagaments i cobraments.
 • Gestió fiscal del congrés.
 • Informe i tancament econòmic (llistes, informes i estadístiques).

GESTIÓ TÈCNICA

 • Elaboració del cronograma (timing d’activitats).
 • Imatge i comunicació.
 • Difusió.
 • Gestió d’inscrits.
 • Establir relacions i acords amb les institucions oficials de la ciutat seu.
 • Informació de ponents i convidats.
 • Coordinació de les necessitats de les empreses expositores.

COBERTURA A LA SEU

 • Secretaria permanent.
 • Atenció personal i especialitzada a ponents, convidats i personalitats, congressistes, empreses, expositors, mitjans de comunicació, institucions, etc.
 • Coordinació de serveis i proveïdors.
 • Lliurament de documentació i acreditació.
 • Atenció i gestió de nous inscrits.
 • Coordinació permanent de les sessions.
 • Organització d’actes socials.
 • Servei d’agència de viatges.
 • Cronograma i creació del programa científic.
 • Assignació i adequació d’espais i de sales.
 • Invitació i confirmació de ponents.
 • Gestió d’abstracts: normes, obertura i recepció, valoració, comunicació d’acceptaciói rebuig, etc.
 • Gestió de sessions científiques (tallers, simposis, sessions pro-amb, etc.).
 • Edició del programa i publicacions científiques.
 • Tramitació d’interès científic.
 • Sol·licitud de crèdits per a la formació continuada.
 • Control d’assistència per a l’acreditació i estadístiques de sessions.
 • Certificats (contribucions científiques i crèdits).
 • Elaboració d’informes al comitè científic.
 • Selecció, negociació i contractació de les millors condicions a la seu, hostesses, mossos, intèrprets, tecnologia, audiovisuals i informàtica, servei d’àpats, disseny i impremta, senyalització i retolació, trasllats, hotels, etc.
 • Negociació amb les companyies aèries i de ferrocarril per aconseguir condicions especials per als assistents.
 • Elecció dels serveis, negociació amb els proveïdors, contractació ajustant-nos a cada detall i coordinació de l’esdeveniment: els nostres punts forts.
 • Definició d’estratègies per la captació de recursos.
 • Analitzem i generem noves formes de participació (espais científics o físics).
 • Creació i/o actualització d’una base de dades de potencials patrocinadors expositors.
 • Presentació del Congrés a la indústria.
 • Manual d’expositor / dossier comercial.
 • Comercialització i gestió de cobrament
 • Coordinació de les necessitats de les empreses expositores
 • Col·laboració i execució dels plans estratègics de la Societat / Associació.
 • Personal especialitzat.
 • Estudi de viabilitat de cada projecte, activitat formativa, etc.
 • Optimització dels recursos econòmics.
 • Informes de situació econòmica.
 • Plans de comunicació en línia i fora de línia.
 • Servei d’atenció al soci.
 • Gestió d’altes/baixes de la societat. Base de dades. Cobrament de quotes.
 • Coordinació i supervisió dels assessors/proveïdors externs en cas de ser necessaris (assessoria fiscal, comptable i jurídica).
 • Comunicació amb els socis i amb les empreses col·laboradores de l’associació.
 • Convocatòries a Assemblees i Juntes directives, enviament ordre del dia, enviament d’actes, etc.
 • Facturació i pagaments.
 • Mailing / E-Mailing massiu i personalitzat.
 • Activitats i viatges.
 • El servei de la primera agència de viatges.
 • Atenció personalitzada abans i durant el congrés.
 • Millor preu garantit de l’oferta hotelera per a l’esdeveniment.
 • Acords exclusius amb les companyies aèries i de transport terrestre.
 • Tramitació de reserves per al congressista en els seus transports i allotjament.