Tecnologia

PROCESSOS END-TO-END

Quan es parla de processos end-to-end l'empresa busca unificar i reduir els passos i els procediments necessaris inherents a la gestió dels desplaçaments, de cara a eliminar duplicitats, millorar la qualitat de la dada, estalviar costos directes i indirectes, facilitar un seguiment i compliment de la política de viatges, incrementar la transparència en tots els punts del procés i consolidar dades procedents de diverses fonts.

A L'AVANTGUARDA TECNOLÒGICA EN VIATGES DE NEGOCI

Viatges El Corte Inglés ofereix al client sistemes de millora en l'eficiència i la gestió del programa de viatges mitjançant assessorament i intermediació en projectes d'integració
de solucions d'avantguarda i de connexió amb les aplicacions tecnològiques més presents a les empreses.

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES