INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

L’alta especialització d’un equip exclusiu i dedicat, i el coneixement d’anys en el sector, ens permet avançar-nos a les necessitats que puguin sorgir.

En l’actualitat, ens hem mimetitzat amb la indústria en el control i compliment de “compliance” de cada empresa.

Peça angular, és el coneixement i compliment del codi de bones pràctiques de la Indústria Farmacèutica. Codi de Farma Indústria.

Código de Farma Industria