RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

MEMÒRIA RSE VIATGES EL CORTE INGLÉS

La Responsabilitat Social Corporativa de Viatges El Corte Inglés és part de la seva estratègia de gestió, un factor de competitivitat i un element fonamental en la política de vinculació amb la societat que manté des dels seus orígens.

Viatges El Corte Inglés ha assumit el seu compromís com a empresa socialment responsable procurant una relació constant i fluida amb tots els grups d’interès amb els quals té connexió.

Viatges El Corte Inglés, com a empresa del grup El Corte Inglés, està adherida al Pacte Mundial de Nacions Unides, la qual cosa suposa assumir com a propis tots els principis ètics i de respecte als drets humans, laborals, mediambientals i contra la corrupció que integren aquest codi internacional.

A més, el juliol del 2017 Viatges El Corte Inglés va signar el compromís amb el codi ètic mundial per al turisme de l’O.M.T. 

En aquest període, la companyia ha demostrat el seu ferm compromís amb el desenvolupament sostenible a través de la implantació de diversos projectes i accions; des del 2015 també s’ha posat el focus en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.

Com a membre del Grup de Turisme i ODS creat per la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial a finals del 2015, Viatges El Corte Inglés ha impulsat accions amb la finalitat de contribuir a l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, i transformar la indústria turística en un sector més just, ètic i sostenible.

En línia amb els seus objectius de transparència, el Grup ha creat un òrgan intern independent denominat Funció de Compliment Normatiu que rendeix comptes davant el Consell d’Administració.

Aquest òrgan és l’encarregat d’establir models d’organització i gestió on es recullen les mesures de vigilància i control a les quals estan subjectes tots els directius i empleats del grup El Corte Inglés, i que permeten a la companyia avançar cap a les millors pràctiques de Govern Corporatiu. Per a més informació clica aquí

 

DECÀLEG DEL VIATGER RESPONSABLE

VIATJAR ÉS LA MILLOR DE LES EXPERIÈNCIES

…però també pot danyar l’ecosistema o el patrimoni si ho fem sense tenir en compte alguns consells senzills. Gaudim de l’entorn amb respecte perquè també en puguin gaudir les properes generacions.

Englobat dins de l’estratègia de Responsabilitat Social Corporativa, a Viatges El Corte Inglés, compartim plenament els criteris que fomenten un turisme sostenible que atengui les necessitats dels viatgers actuals i de les regions receptores i, al mateix temps, protegeixi i fomenti les oportunitats per al futur.